FSC® drukwerk

Verantwoord papier

Steeds meer producten van Flyerzone zijn FSC®-gecertificeerd! Dit wil zeggen dat we veel van onze producten op FSC®-gecertificeerd papier drukken. Dit papier is afkomstig uit goed beheerde bossen. Zo is FSC®-gecertificeerd papier niet alleen minder belastend voor het milieu, maar ook wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of de mensenrechten gerespecteerd worden bij de productie van het papier.

Hieronder staan de punten weergegeven waar FSC® bossen moeten voldoen:

  • Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en aan de principes van FSC®.
  • De eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn rechtsgeldig.
  • De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden gerespecteerd.
  • De sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  • De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de langer termijn worden veiliggesteld.
  • De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  • Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  • De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  • Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden.
  • Bosplantages moeten eveneens volgens de hierboven genoemde principes worden beheerd. Bos plantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen.

Flyerzone draagt zo haar steentje bij om onze leefomgeving te verbeteren. Hierdoor kan je bij Flyerzone je drukwerk met een gerust hart bestellen. Je visitekaartje aan de aarde, ziet er een stuk beter uit.

Voor een verantwoord imago en een betere wereld van morgen, bestel je dus FSC® gecertificeerd drukwerk bij Flyerzone.

FSC® certificaat

Code: CU-COC-819940
Licentienummer: FSC-C110642

U kunt deze nummers controleren op info.fsc.org. Voordat u een product aan de winkelwagen toevoegt ziet u of deze FSC® gecertificeerd is of niet.
Bekijk ons FSC® certificaat.

Mail ons

Snel antwoord

Vragen?

Mag altijd

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 - 18:00.


088 3500 150
info@flyerzone.nl
06 38 32 39 82